Η παχυσαρκία φαίνεται πως αγαπά την ύπαιθρο! Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας νέας διεθνούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε η παχυσαρκία πλήττει περισσότερο τους πληθυσμούς της υπαίθρου και όχι των αστικών κέντρων.

Η παχυσαρκία επιδεινώνεται συνεχώς κατά τα τελευταία 30 χρόνια και το απρόσμενο αυτό συμπέρασμα αμφισβητεί την κυρίαρχη αντίληψη πως η παχυσαρκία συνδέεται κατά βάση με τον τρόπο ζωής στα αστικά κέντρα.

Καθώς τα ποσοστά παχυσαρκίας αυξάνονται σε πολλές χώρες και παράλληλα ολοένα περισσότεροι άνθρωποι ζουν στις μεγάλες πόλεις όλου του κόσμου, επικρατούσε έως τώρα η αντίληψη η άποψη ότι ο αστικός τρόπος ζωής είναι ο κατ’ εξοχήν “ένοχος” για την παχυσαρκία.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και εργασίας έχουν κατηγορηθεί αρκετές φορές για την καθιστική ζωή και την έλλειψη σωματικής άσκησης.

Στην αντίπερα όχθη, η ύπαιθρος αντιμετωπιζόταν ως το μέρος όπου η διατήρηση του σωματικού βάρους είναι ευκολότερη καθώς οι άνθρωποι τρέφονται κυρίως με τα δικής τους παραγωγής γεωργικά προϊόντα ενώ ο χειρωνακτικός τρόπος εργασίας είναι αρκετά απαιτητικός.

Η νέα ολοκληρωμένη μελέτη, η πιο μεγάλη και μακρόχρονη του είδους της, κατέληξε στο αντίθετο συμπέρασμα.

Η ύπαιθρος ευθύνεται περισσότερο για την παχυσαρκία, κάτι που -εφόσον επιβεβαιωθεί και από μελλοντικές έρευνες- αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις από άποψη των πολιτικών δημόσιας υγείας.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι μία από τις 12 χώρες της Ευρώπης όπου ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) των γυναικών μειώθηκε ελαφρά μεταξύ 1985-2017. Αντίθετα, ο ΔΜΣ των ανδρών αυξήθηκε σε κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.